ایستگاه O3 متروی تهران – در حال اجرا

  • کارفرما: متروی تهران و حومه
  • پیمانکار: شرکت پژوهش
  • کارشناس/ مدیر محترم پروژه: مهندس بلالی

بخش شمالی خط ۳ متروی تهران واقع در شمال میدان ولی‌عصر باگذر از زیر خیابان ولی‌عصر و چرخش به سمت شرق از زیر خیابان دکتر بهشتی تا حد فاصل خیابان سهروردی و دکتر شریعتی امتداد می‌یابد. ایستگاه O3 متروی تهران واقع در خیابان بهشتی حد فاصل خیابان صابونچی و سهروردی قرار دارد. روش اجرای ایستگاه بصورت زیرزمینی بوده و عمق متوسط خط پروژه ۲۳ متر زیر سطح زمین می‌باشد. طول ایستگاه ۴/۱۶۰ و در دو طبقه اجرا می‌شود. سالن فروش بلیط و هواسازها در طبقه دوم و سکو در طبقه اول قرار دارد. حفاظت اولیه بدنه اصلی بوسیله شمع و طاق‌های بتنی تامین گردیده و حفاظت نهایی( پوشش نهایی) توسط بتن مسلح درجا صورت پذیرفته است.

ایستگاه O3 متروی تهران – در حال اجرا