ایستگاه Q2 متروی کرج – در حال اجرا

  • کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
  • پیمانکار: گروه سپاسد (EPC)
  • کارشناس/ مدیر محترم پروژه: مهندس فرزام

بخش جنوبی خط ۲ متروی کرج در راستای جاده ملارد از میدان امام حسین تا سه راه اندیشه امتداد می‌یابد. ایستگاه Q2 متروی کرج، در مجاورت جاده ملارد و در محدوده ایستگاه موجود متروی کرج ساخته خواهد شد. طول ایستگاه ۴/۱۶۰ متر است که بصورت زیرزمینی و در دو طبقه اجرا می‌شود. سالن فروش بلیط و هواسازها در طبقه دوم و سکو در طبقه اول در نظر گرفته شده است. سازه نگهبان بدنه اصلی بکمک شمع و طاق بتن و سازه نهایی بکمک بتن مسلح درجا ساخته خواهد شد.

ایستگاه Q2 متروی کرج – در حال اجرا