بازسازی تراز منهای دو ساختمان مرکزی راه آهن تهران

  • کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • مشاور کارفرما: مشانیر
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس هوبخت