مطالعات مرحله اول، دوم و خدمات مهندسی حین اجرای ۴ رشته تونل آزادراه منجیل-رودبار

  • کارفرما: شرکت بین المللی آباد راهان پارس