مطالعات و طراحی مفهومی و پایه ادامه بزرگراه کردستان از تقاطع بزرگراه نیایش به سمت شمال

  • کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس تهرانی

موضوع پروژه عبارت از انجام مطالعات طراحی مفهومی و طراحی پایه ادامه بزرگراه کردستان از تقاطع نیایش به سمت شمال و دسترسی¬های آن. در این راستا بررسی گزینه های مختلف بصورت تونلی، غیر تونلی و ترکیبی جهت کاهش سطح تملک اراضی صدا و سیما، حفظ حداکثر ممکن تاسیسات و ساختمانهای موجود، کاهش آسیب به زمین تنیس باشگاه انقلاب در راستای اجرای سریعتر قطعه باقیمانده بزرگراه کردستان و انسجام شبکه معابر ترافیکی محدوده تحت تاثیر، تعدیل بار ترافیک معابر و پاسخگویی به نیازهای جدید و تحمیل شده جدید در چارچوب طرح های مصوب بالادستی مطرح می باشد. در محدوده این مطالعات می بایست امکان اتصال به بلوار دانشجو نیز در گزینه های طرح مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعات شامل مطالعات ژئوتکنیک، سیویل، ترافیک، تاسیسات مکانیکی و برقی، تهویه، ایمنی، سازه تونل، مسیر و همچنین کلیه تقاطع ها و تبادل ها برای انتخاب گزینه بهینه و…، و در نهایت انجام طراحی پایه است.

مطالعات و طراحی مفهومی و پایه ادامه بزرگراه کردستان از تقاطع بزرگراه نیایش به سمت شمال