مطالعات و سازه

دپارتمان سازه یکی از نخستین بخشهای شرکت سیویار می‌باشد. وظیفه این دپارتمان طراحی سازه‌ای پروژه‌های شرکت (به ویژه سازه‌های زیرزمینی) ارائه گزینه‌های اجرایی مختلف برای پروژه‌ها و تعیین گزینه بهینه با هماهنگی کارفرما در بحث‌های فنی گسترده در داخل شرکت، پشتیبانی فنی از مهندسین ناظر شرکت در پروژه‌های در دست اجرا و در نهایت انجام طرحهای پژوهشی مرتبط با فعالیت شرکت که توسط کارفرما یا مراکز تحقیقاتی ارجاع می‌شود، می‌باشد. گزارشها و نقشه‌های اجرایی ارائه شده توسط این دپارتمان با بهره‌گیری از جدیدترین روشهای طراحی و استفاده از آئین نامه‌های مرتبط توسط کارشناسان ارشد دپارتمان سازه که متخصص از زمینه سازه، زلزله و یا ژئوتکنیک می‌باشند صورت می‌گیرد. جهت انجام طراحی‌های این بخش از نرم افزار‌های مرتبط با طراحی سازه‌های زیرزمینی مانند Sap، PLAXIS ، FLAC، Safe، Excel و … استفاده می‌شود. مهمترین پروژه‌های انجام یافته توسط این دپارتمان عبارتند از :

 1. مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت ایستگاههای O3و N3 متروی تهران
 2. مطالعات مراحل اول و دوم ایستگاه K3 متروی تهران
 3. مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت ایستگاههای P2 و Q2 متروی کرج
 4. مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت ایستگاههای B3 و B3-1 متروی تهران
 5. تکمیل مطالعات مرحله دوم و نظارت ایستگاه A3-2 متروی تهران
 6. مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت ایستگاه Z2-1 متروی تهران
 7. طراحی سازه فونداسیون ایستگاه شماره یک رصدخانه ملی ایران
 8. مطالعات مراحل اول، دوم و خدمات حین اجراء تونلهای مسیر دسترسی فازهای ۸ و ۹ شهر پردیس
 9. کنترل مطالعات سازه تونل نیایش
 10. مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت سازه به سه راهی ۴ به ۲ و خط ۴ به ۳ متروی تهران
 11. طراحی روسازی بتنی (Slab track) تونلهای راه ‌آهن بافق – مشهد
 12. مطالعات مرحله اول پلهای کیلومتر ۸۱ تا ۱۰۷ راه‌آهن قزوین- رشت
 13. مطالعات مرحله اول و دوم نظارت سازه‌های سه راهی، تبدیلی و هواکشهای میان تونلی بخش جنوبی خط ۳ متروی تهران
 14. طرح پژوهشی مدیریت بحران زلزله در متروی تهران
 15. طرح پِژوهشی پایداری فضاهای حجیم زیرزمینی

پرسنل کلیدی: دکتر شهرام وهدانی، دکترمحمدرضا منصوری، مهندس مهدی بلالی، مهندس ملو آقامالیان