ایستگاه G7 متروی تهران – فاز ۱

  • کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
  • مدیر طرح: گروه سپاسد
  • کارشناس/ مدیر محترم پروژه: مهندس اصلمند

بخش شرقی- غربی خط ۷ متروی تهران از شهرک امیرالمومنین در منطقه جنوب شرق تهران شروع و پس از عبور از تقاطع خیابان آیت الله سعیدی و ۱۷ شهریور و میدان محمدیه تغییر جهت داده و در راستای بزرگراه نواب صفوی ادامه مسیر می‌دهد. خط ۷ در منطقه سعادت آباد در شمال غرب تهران به پایان می‌رسد. ایستگاه G7 که در مجاورت ایستگاه F6 قرار دارد، با استفاده از TBM اجرا میگردد. مرکز ایستگاه G7 در کیلومتر ۷۷۷/۰۳۲+۶ از این خط واقع است. ایستگاه G7 یک ایستگاهی ۲ طبقه است و زیر خیابان آیت الله سعیدی و بلوار قیام، در بخش غربی تقاطع با ۱۷ شهریور قرار گرفته است. طول ایستگاه حدود ۱۶۵ متر است. تراز سکو در حدود ۵/۳۵- متر از سطح زمین می‌باشد. سیستم سازه اولیه ایستگاه ریب و شمع می‌باشد. سالن فروش بلیط مشترک بین ایستگاههای F6 و G7 از طریق یک شفت در ضلع شمال غربی تقاطع اجرا می‌گردد. مسافران از سالن فروش بلیط با استفاده از گالری دسترسی و پله برقی به ایستگاههای G7 و F6 می‌روند.

The eastern-western part of line 7 of Tehran subway begins from Amirolmomenin towards in the south east of Tehran and after passing Ay Ayatollah Saeedi St and 17 shahrivar and Mohammadi Square .changes its direction and goes along the Navab high way. The line 7 ends in Saadat Abad in the Northwest of Tehran.G7 Station which is placed in the vicinity of F6 station, will be constructed by TBM .The center of G7 station is located on 6+032.777 km of line 7 G7 is a two story station and is placed under the Ayatollahsaidi stand Ghiam Blvd., the western side of intersection by 17 shahrivar. The length of station is about 160 meters. The plat form level is about 35.5 meters under the ground. The initial lining system consists of piles and Ribs. A shared ticket hall for G7 &F6 station will be constructed in the Northwest of intersection through a shaft. Passengers will be led from ticket hall into the G7 or F6 Station by Access galleries and escalators.

ایستگاه G7 متروی تهران – فاز ۱