ایستگاه P2 متروی کرج – در حال اجرا

  • کارفرما: قطار شهری کرج
  • مشاور کارفرما: شرکت هگزا
  • پیمانکار: شرکت سابیر
  • کارشناس/ مدیر محترم پروژه: مهندس بلالی

بخش جنوبی خط ۲ متروی کرج در راستای جاده ملارد از میدان امام حسین تا سه راه اندیشه امتداد می یابد. ایستگاه P2 متروی کرج واقع در خیابان شهید چمران، حد فاصل خیابان کشتارگاه و میدان امام حسین قرار دارد. طول ایستگاه ۴/۱۶۰ متر است که بصورت زیرزمینی و در دو طبقه اجرا می‌شود. سالن فروش بلیط و هواسازها در طبقه دوم و سکو در طبقه اول در نظر گرفته شده است سازه نگهبان بدنه اصلی بکمک شمع و طاق بتنی و سازه نهایی بکمک بتن مسلح در جا ساخته می‌شود.

ایستگاه P2 متروی کرج – در حال اجرا