تونلهای ارتباطی خط ۲ متروی کرج به پایانه

  • کارفرما: سابیر کرج
  • مشاور کارفرما: شرکت هگزا
  • کارشناس/ مدیر محترم پروژه: مهندس آقامالیان

به منظور تامین قطار خط ۲ متروی کرج، مسیر ارتباطی خط ۲ به محل پایانه نیازمند طر احی و اجرا می‌باشد طول کل مسیر ۳۲۰۰ متر بوده و حدود ۹۰۰ متر از آن بصورت زیرزمینی با روش N.A.T.M و مابقی بصورت اجرای روباز به روش کند و پوش اجرا خواهد شد. از جمله ویژگی‌های این پروژه عبور از زیر اتوبان کرج – قزوین و متروی خط ۱ هشتگرد می‌باشد. همچنین با ایجاد سه راهی در مسیر، امکان انتقال قطار از محل پایانه به خط یک هشتگرد میسر خواهد شد. در حال حاضر مطالعات مرحله دوم این پروژه به اتمام رسیده و مورد تایید کارفرما قرار گرفته است.

تونلهای ارتباطی خط ۲ متروی کرج به پایانه