مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت بر اجرای ایستگاه Z2-1 متروی تهران (فرهنگسرای اشراق)

  • کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه - مترو