مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت بر اجرای تونل ها، سازه های سه راهی تبدیلی و هواکش های میان تونلی بخش جنوبی خط ۳ متروی تهران

  • کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه - مترو
  • فاز اول: شرکت RTI
  • فاز دوم: شرکت جهاد توسعه منابع آب