Posts Tagged as مترو

تبدیل ۹۲ ایستگاه مترو به پناهگاهی امن برای شهروندان

معاون شهردار تهران با اشاره به وقوع طوفان اخیر تهران گفت: تمامی ایستگاه های مترو تبدیل به مامن امنی برای پایتخت نشینان در تندباد روز گذشته شدند . سیدجعفر تشکری هاشمی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با بیان…

Continue reading »